Tez ve Çalışmaları

Tez ve makaleleri

Neojen Yaşlı Bigadiç Volkanosedimanter Havzasının Jeolojisi (Yüksek lisans tezi)

Türkiye’de Madenlerin Hukuki Rejiminin Geçirdiği Aşamalar ve Madencilikle İlgili Kanuni Düzenlemelerin Tarihçesi (Ankara Barosu)

Katıldığı, yürüttüğü önemli çalışmalar

TÜBİTAK-TTGV Bilim-Teknoloji-Sanayi Tartışmaları Platformu, Enerji Teknolojileri Politikası Çalışma Grubu Raporu. Enerji Üretiminde Verimliliği Artırmaya ve Çevreyi Korumaya Yönelik İleri Teknolojiler Grubu Koordinatörü.

Altıncı ve Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planları, Genel Enerji Özel İhtisas Komisyonu, Araştırma-Teknoloji Grubu Başkanı

Çevre Kanunu Tasarılarının; Maden, Enerji, Petrol ve Doğal Gaz Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ve Madencilik Faaliyetlerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi